wetten & regels

 

Up

(last updated: 31-10-2004)

Chinese staatsstructuur:

Twee pagina's met een schematisch overzicht van de Chinese Staat, geografisch en politiek/bestuurlijk. Dit overzicht heb ik door een deskundige laten maken, zodat de verhoudingen en structuren wat duidelijker werden. China is een groot land en het bestuur is toch anders georganiseerd dan je zou vermoeden. Wel is er veel analogie per niveau, met de andere niveaus, bovenal is het wel steeds de partij die de touwtjes in handen heeft.
informatie/chinainfo/chinesestaatstructuur.pdf (65 Kb)

Chinese algemene wetten en regels

General Principles of Civil Law of the P.R. of China (kijk ook naar artikel 16, laatste alinea). Dit is een soort voorloper van een Burgerlijk Wetboek, het beschrijft hoe de Chinese maatschappij georganiseerd is of zou moeten zijn. Er wordt gewerkt aan een nieuw en geheel herzien burgerlijk wetboek. Voor contractenrecht is al een aparte wet gemaakt en vele andere civiele zaken zijn al elders nader geregeld.
GPCL 1981: informatie/china_ama_bestanden/General Principles of the Civil Law of the People.doc (140 Kb)

Chinese wetten en regels aangaande kinderen

In deze wet worden de rechten voor Chinese kinderen op papier gezet. Rol van de familie, school en de maatschappij worden vastgelegd. Kinderarbeid wordt verboden (artikel 28), een rookverbod voor derden nabij kinderen (artikel 27), artikel 29 geeft aan wat met zwerfkinderen zou moeten gebeuren.
Kinderbeschermingswet 1992: informatie/chinainfo/Chinesekinderwet.pdf (170 Kb)

In deze wet wordt het negen jaar verplicht onderwijs vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat geen lesgeld door de staat wordt gevraagd. Artikel 9, vierde zin, geeft aan dat de scholen ook in landelijke gebieden nabij gelegen moeten zijn (wat in de praktijk dus niet gehaald wordt)
Verplicht Onderwijs Wet 1986: informatie/chinainfo/compulsoryeducationlaw.pdf (113 Kb)

In deze wet wordt het recht op onderwijs vastgelegd, alsmede de algehele structuur van pre-school tot universiteit (artikel 17). Het nationaal examen (artikel 20) is de grote angst en het grote doel van iedere Chinees die studeert of een studerende kent.
Onderwijswet 1995:informatie/chinainfo/educationlaw.pdf (421 Kb)

Chinese wetten en regels aangaande registratie van persoonsgegevens

Het huishoudboekje wordt door het PSB opgemaakt (artikel 4) en de opgenomen gegevens zijn rechtsgeldig voor identificatie (artikel 4, vierde zin). Artikel 5 past duidelijk in de tijdgeest dat deze wet (1958) werd gemaakt.
Hukouwet 1958: informatie/chinainfo/hukouregulations.pdf (234 Kb)

Op de ID-card mag naar regio ook een ander schrift extra worden gebruikt (artikel 3). Er zijn drie leeftijdscategorieŽn voor de ID-card (artikel 4). Artikel 6 maakt duidelijk dat een ID-card alleen maar kan worden verkregen waar je officieeel geregistreerd staat. Artikel 18 maakt nog een gat voor de "staatlozen" en buitenlanders...
ID-wet 1985: informatie/chinainfo/idrules.pdf (141 Kb)

Het nummer van de ID-card is een soort SOFI-nummer (artikel 2). Artikel 4 bepaalt dat de PSB de ID-card af dient te geven Artikel 6 bepaalt dat vanaf 16 jaar een ID-card aangevraagd dient te worden, maar artikel 10 legt wel voorwaarden aan het aanvragen van die ID-card. Ook artikel 13 is interessant, want als uit je China wil emigreren kan je je ID-card niet meenemen. Artikel 24 en 6 samen lezend, maakt dat je 16 jaar en vier maanden kunt zijn voor je een ID-card hebt, als alles al goed gaat. Artikel 37 is ook wel aardig...
ID-implementatieregels 1986: informatie/chinainfo/IDimplementationrules.pdf (296 Kb)

Chinees personen- en familierecht

De minimumleeftijd voor een man om te trouwen is 22, voor een vrouw 20 (artikel 5). Bij een scheiding krijgt ťťn van de ouders de "custody", geen gezamenlijk ouderlijk gezag. Wel het recht en de plicht voor beiden om voor het kind of de kinderen te zorgen (artikel 29).
Huwelijkswet 1981: informatie/chinainfo/marriagelaw.pdf (145 Kb)
Deze wet is in 2001 hernummerd, maar tekstueel nagenoeg hetzelfde gebleven.

In China gaat een scheiding net als een huwelijk, via inschrijven in het daartoe bestemde register, en wordt feitelijk als een contract/overeenkomst gezien.
Huwelijkregistratieregels 1986: informatie/chinainfo/marriageregulations.pdf (208 Kb)

Advocaten en notarissen in China

Advocaten waren tot deze wet verplicht in staatsdienst. Nu zijn er geen advocaten meer die in staatsdienst zijn, maar de meesten zijn zo wel ooit hun praktijk begonnen. Wel zijn er nog kantoren die door de Staat gefinancierd worden.
Advocatenwet 1996: informatie/chinainfo/lawonlawyers.pdf (315 Kb)

Notarissen zijn feitelijk in staatsdienst (artikel 5) en hebben veel meer bevoegdheden dan in Nederland (artikel 4). Legalisatie is een taak voor de Chinese notaris (artikel 18 jo 25)
Notarisregels 1982: informatie/chinainfo/notaryrules1982.pdf (132 Kb)