reizen

 

Up
reis1
reis2
reis3
reis4
reis5
reis6
reis7

Flag of China grootste steden:

Map of China

Reis 1

In 1999 besloot ik voor het eerst om China te bezoeken. Dat was bedoeld als toeristische kennismaking en op advies van diverse reisgidsen beperkte ik mijn trip tot nog geen twee weken. De hoeveelheid informatie die op je afkomt kan anders te veel zijn. Bezochte steden: Beijing, Shanghai en Suzhou.

Reis 2

In 2000 ging ik weer. Deze reis stond vooral in het teken van het dagelijkse leven. Bezochte steden: Hongkong, Kunming en Lijiang

Reis 3

In 2002 ging ik weer naar China, maar nu was het ook de bedoeling om wat meer met diverse personen en instanties te praten. Zo is ondermeer het grootste advocatenkantoor in Kunming bezocht en zijn bezoekjes afgelegd bij de Provincie ambtenaren. Dit bezoek duurde ruim drie weken. Bezochte steden: Shanghai, Kunming en Dali.

Reis 4

In januari/februari 2003 vloog ik via Hongkong naar Beijing, werden enkele belangrijke bezoeken afgelegd, ondermeer bij de Nederlandse Ambassade en een advocatenkantoor. In Kunming werden het kantoor van de Nederlandse zaakgelastigde, het provinciehuis en het kantoor van Save the Children bezocht. Bezochte steden: Hongkong, Beijing, Kunming.

Reis 5

In december 2003 reisde ik samen met mr. S.B. Kleerekoper door China in het kader van een nadere verkenning omtrent de actuele situatie van kinderen in China, wat betreft scholing en opvang. Deze reis kon ik combineren met de diverse zakelijke contacten om mijn relaties met China te versterken. We hebben bezocht: Beijing, Kunming, Jinping, Chongqing, Guangzhou, Wenzhou en Shanghai. Tijdens deze reis hebben we gesproken met ambtenaren en medewerkers van Foreign Affairs (op landelijk, provinciaal en lokaal niveau) Poverty Allevation, Education en Social Affairs, de Nederlandse vertegenwoordiging, Unicef, Save the Children, het China Children and Teenagers' Fund, diverse Gouvernors en Vice-Gouvernors van prefecturen en townschips, advocatenkantoren en hebben we enkele scholen en "opvanghuizen" bezocht. Het verschil tussen stad en platteland, rijk en arm, werd wel heel erg zichtbaar. Een nader verslag van deze reis en de bevindingen zal nog afzonderlijk worden gepubliceerd, eind januari, medio februari 2004.

Reis 6

In augustus 2004 vertrok ik voor mijn zesde trip naar China. Deze keer ging de reis naar Beijing, Kunming, Chengdu, Xi'an, Hangzhou, een voorstadje van Ningbo en Shanghai. De bedoeling was nog meer te leren over de situatie van kinderen in China en tevens de algemene leefsituatie te ervaren.

Reis 7

Deze keer ging de reis, 14 tot 30 januari 2005, via Beijing naar Guangzhou. Vandaar naar Shenzen en Wenzhou. In Shanghai de volgende stop om daarna weer terug naar het zuiden te keren, in Fuzhou. Vandaar naar Harbin en weer terug naar Beijing. Tot hier maakte ik de reis in mijn eentje en enkel gebaseerd om de reeds gelegde contacten. Het doel was vooral de zakelijke contacten te versterken, te verbeteren en uit te breiden. Vanuit Beijing ging het dan (samen met Stef van Bladel) naar Kunming, onder begeleiding van het (Beijing) Poverty Allevation Office, van het Chinees Ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende dag met de auto naar Jinping. Daar werd gedineerd met de lokale gezagsdragers: de partijsecretaris en diens plaatsvervanger, de gouverneur van Jinping County en diens plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van het (county) bureau voor foreign affairs (tevens verantwoordelijk voor poverty allevation), de directeur van het social and medical bureau en de voorzitter van het education bureau.