onderzoeken

 

Up

Eigen onderzoek

(last updated: 31 oktober 2004)

Eigen onderzoeken onder de asieladvocaten, om meningen te polsen en daarnaast ook nog eigen onderzoek om aan te tonen dat het onderzoek zoals dat door de IND gepleegd wordt nu juist niet steeds als echt objectief en betrouwbaar kan worden bestempeld. Het is opvallend om te zien dat bij zo'n tegenonderzoek, stukken al snel in het laatje verdwijnen.

Aangezien het ook als lid van een Adviescommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van het Vreemdelingenrecht moeilijk is gebleken om een goed beeld te vormen van wat de advocaten, de eigen achterban wil, heb ik zelf maar besloten die achterban op vrijblijvende basis op enkele punten te polsen en alsnog een beter beeld te krijgen zodat ik mijn werk binnen die Adviescommissie weer beter kan doen. Al beschouwd de Orde zich niet echt als belangenbehartiger in die zin, en wordt de achterban dus niet vertegenwoordigd in die zin, het is wel makkelijk gebleken om op deze wijze de neuzen wat meer in dezelfde richting te krijgen.

Verslag enquête asielprocedure mei 2003:
informatie/vragenasiel2003/verslagasiel2003.htm
De gestelde vragen:

informatie/vragenasiel2003/vragenasiel2003.htm
Het overzicht van de gegeven antwoorden:

informatie/vragenasiel2003/resultatenasiel2003.htm

Verslag enquête asieladvocatuur van 21 januari 2003:
informatie/vragenlijstasiel.htm

Reactie op EAUT-rapport (september 2000) Rijsbergen voornemen:
informatie/reactie_EAUT2000.htm

Onderzoeksrapport AC-Rijsbergen (augustus 1999/juli 2000):
informatie/CommentaarOverzichtTijdenAC.ht