Kwaliteit_management - Advocaat Collet

advocaat@collet.nu
Collet Law
Advocaat Collet
KvKnr. 92911986
cirkel logo
Ga naar de inhoud
Menu Overheid
Met een steeds mondigere burger lijkt het erop dat je steeds meer bezig bent met de burger tevreden te houden dan je werk uit te voeren. Je komt niet meer aan je normale werk toe, als je aan iedere zucht gehoor zou moeten geven, maar toch, van de overheid wordt steeds meer verlangd de burger te dienen.

Hoe kan je er nu voor zorgen dat je als ambtenaar, als medewerker van de gemeente of provincie of waterschap toch je taak kunt blijven uitvoeren, de verlangde kwaliteit leveren en tegelijk voldoen aan dat stukje dienstverlening.

Er worden steeds meer regels en regelingen geschreven, maar op een gegeven moment heb je meer regels dan er problemen zijn. Doordat ieder probleem steeds meer tijd kost, heb je ook een toenemende werkvoorraad, beslistermijnen raken overschreden, het duurt steeds langer voordat je antwoord kunt geven op eenvoudige vragen en moeilijkere vragen worden nog meer vooruit geschoven. Timemanagement, maar dat is ook niet heiligmakend. Het probleem zit immers fundamenteler, in de steeds complexer wordende materie en de verwachting dat dit met steeds minder mensen wordt afgehandeld. Een vicieuze cirkel.

De kwaliteit van je werk komt onder druk te staan.

Door goede afspraken te maken over hoe je welk werk verricht, de kwaliteit waarborgt en er voor zorgt dat de burger weer tevreden is, neemt de druk af en heb je weer meer tijd voor het goed verrichten van je werk. Een regeling die beschrijft hoe je al het werk het beste kunt verrichten, enerzijds uniformeert, anderzijds handreikingen doet om de diversiteit op maat te kunnen aanpakken.

Een nieuwe regeling? Ja, maar dan eentje die al die andere wetten en regels met elkaar verbindt en er voor zorgt dat je dat alles beter en efficiƫnter kunt aanpakken. Interdisciplinair, multifunctioneel, een moderne aanpak van hetgeen anders soms zo stoffig lijkt.

Kwaliteitsmanagement kan heel basaal tot meer uitvoerig zijn, afhankelijk van hoe hoog je de lat wil leggen. Als het uiteindelijk maar leidt tot verbetering van de kwaliteit en daarmee ook weer het plezier en arbeidsvreugde.
Created with WebSite X5
februari 2024
Terug naar de inhoud