Huur_en_arbeid - Advocaat Collet

advocaat@collet.nu
Collet Law
Advocaat Collet
KvKnr. 92911986
cirkel logo
Ga naar de inhoud
Menu_MKB
ARBEID

Als ondernemer zonder personeel, zzp-er, heb je in principe weinig met personeel te maken, maar toch kan het zijn dat je door mensen en diensten in te huren onbedoeld met arbeidskwesties in aanraking komt.

Als je wel personeel in dienst hebt, krijgt het gezegde "ik wens je veel personeel toe" al snel een diepere betekenis. Enerzijds blijken er vaak foutjes in arbeidscontracten te zijn geslopen, anderzijds blijken de mensen toch niet helemaal te doen waar ze voor zijn aangenomen. Het aannemen en contracteren van personeel is een bijzondere vaardigheid. Toch kan je met wat basis kennis en een goede voorbereiding een hele hoop ellende voorkomen. Voorafgaand advies over wat wel/niet kan in een arbeidscontract en meer, wat de gevolgen zijn van bepaalde clausules in een contract, helpen je bij het maken van de juiste keuzes en het goed vastleggen van de gemaakte afspraken.

En als je dan problemen krijgt, is het wel handig snel te weten wat wel/niet kan, om het verder oplopen van kosten te kunnen vermijden. Even sparren, per telefoon, of Whatsapp, Teams, of even ter plaatse (binnen de gemeente Zundert worden geen voorrijkosten gerekend), kan dan vaak helpen snel weer met de orde van de dag verder te kunnen.

HUUR

Naast het arbeidsrecht is er in het contractenrecht nog een bijzondere vorm: het huurrecht. Het maakt best veel uit of je je een woonruimte huurt of een bedrijfsruimte (horeca-/winkelruimte of kantoorruimte). Is een huurovereenkomst voor bepaalde duur tussentijds te beƫindigen? Wanneer moet een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgezegd? Wat moet je doen als er gebreken zijn aan het gehuurde? Wat als de verplichtingen niet worden nagekomen?

Ook hier kan vaak in een kort gesprek al de goede richting worden gegeven. Mocht het dan toch nodig zijn, kan er altijd dieper op de kwestie worden ingegaan.

KANTONRECHTER
Waar nodig kan een advocaat je bijstaan bij geschillen in het arbeidsrecht en in het huurrecht, maar als het maar even kan, zal geadviseerd worden procedures te voorkomen. Principekwesties zijn per definitie duur.

Procedures zijn aan (strakke) termijnen gebonden, als je een dagvaarding krijgt, wacht er niet te lang mee om te handelen. Ook een advocaat heeft tijd nodig en al werkt een advocaat 24/7, en kan zo nodig op het allerlaatste moment vaak nog gehandeld worden, het is niet aan te raden en vaak duurder vanwege mogelijke complicaties.

Created with WebSite X5
februari 2024
Terug naar de inhoud