Begeleiding - Advocaat Collet

advocaat@collet.nu
Collet Law
Advocaat Collet
KvKnr. 92911986
cirkel logo
Ga naar de inhoud
Menu Overheid
Als gemeente heb je besloten dat je klein en fijn wil blijven, geen gedoe van de grootstad, lekker landelijk wonen, en ruimte voor de natuur. Vervolgens besluit Den Haag dat je vanwege een eerlijke verdeling van de lasten asielzoekers moet opnemen, of de provincie heeft het voornemen om in het kader van de energietransitie windmolens op of nabij je gemeentegrond krijgt. Hoe kan je verzet voeren en toch constructief blijven samenwerken met VNG, IPO en Den Haag?

Of je hebt interne strubbelingen, botsing van karakters, al dan niet veroorzaakt door een ziekte of gebeurtenis die iemand ernstig heeft beïnvloed en zich daardoor anders is gaan gedragen, of principiële meningsverschillen lopen hoog op en maakt het besturen feitelijk onmogelijk, moties, tegenmoties die de sfeer steeds meer verzieken...

Dan kan een stukje begeleiding, advies en bemiddeling vaak een oplossing beiden als deze van buitenaf komt en mensen zich gehoord voelen. Vaak blijkt het luisterend oor ook een uitweg te bieden voor partijen om een gerezen probleem weer glad te strijken.
Created with WebSite X5
februari 2024
Terug naar de inhoud