Advocatenlijst

 

Up

(laatste update: 30-04-2005)

Lijst van vreemdelingrechtelijke advocaten in Nederland

Aangezien het zeer moeilijk bleek om zomaar een andere advocaat te vinden die een zaak kon overnemen, of die specifieke vragen kon beantwoorden, ging ik op zoek naar lijsten met vreemdelingrechtelijke advocaten, zowel regulier als asiel. Het bleek echter een onbegonnen zaak. De lijsten die er waren, waren telkens onvolledig of vervuild.

Zo is er voor de AC-diensten en de RBK-roosters een vrij groot actueel bestand dat wordt beheerd door de SRA's, maar alleen de deelnemers aan die roosters zijn in die bestanden opgenomen.

De WRV en de werkgroep van Vluchtelingenwerk hebben ook een groot adressenbestand, op basis waarvan iedereen halfjaarlijks wordt uitgenodigd. Niet alleen staan in die lijst op niet rechtshulpverleners, maar er staan ook namen in van personen die al jarenlang niet meer actief zijn in de asielpraktijk. Aangegeven is dat die lijst nog zal worden aangepast, maar jaren wachten heeft ook geen zin. Het schijnt geen prioriteit te hebben.

De VAJN heeft (uiteraard) alleen een ledenlijst en aangezien nog niet iedereen van deze specialisatievereniging lid is, is die lijst ook niet als volledig te beschouwen.

Hoe zorg je er dan voor dat deze specifieke groep toch als geheel bereikbaar is? Door zelf een lijst aan te leggen, gebaseerd op die reeds beschikbare informatie en de volledige vrijwillige medewerking.

Het is uiteindelijk feitelijk niet veel meer dan een soort telefoongids. Er staan geen adressen, alleen naamplaatsen, dus geen onverwachte bezoeken aan kantoren. Telefoon-, faxnummers en emailadressen, die zijn wel opgenomen. Omdat sommigen menen spam te moeten tegenhouden door hun emailadres niet op internet te vermelden, is hun adres niet in deze lijst opgenomen terwijl ze wel een emailadres hebben. Ze zijn dan wel telefonisch en/of per telefax bereikbaar

Tot slot wordt er thans gewerkt om andere relevante informatie op te nemen: in welke gebieden een advocaat meer of minder gespecialiseerd is, zodat de vraagsteller binnen deze lijst ook nog eens effectiever van zoeken. Niet iedere advocaat doet asielzaken en niet iedere advocaat doet gezinshereniging. Zo ook zijn er advocaten die zich meer in Internationale procedures hebben verdiept en anderen beperken zich weer meer tot bepaalde landen.

De lijst staat op: www.collet.nu/lijsten/asiellijst.htm

Updates:

Aangezien de juistheid van de gegevens volledig afhangt van de personen die erop staan, kan dezerzijds geen verantwoordelijkheid worden genomen voor die juistheid ervan. Wel verzoek ik vriendelijk aan eenieder die een fout of een onvolledigheid waarneemt, dit aan mij te melden (advocaat@collet.nu). Ik zorg dan onverwijld voor verbetering of aanvulling van deze lijst.

Michel Collet